BILD: pic-06.jpg
Bilder Videos

Videos

Astrid Artho:     Internationales Seminar Saku 2018, Japan
Artho-Saku-2018_Video_690x75.jpg

Japan Reise 2011:     Iwama
Morning Ritual Inegaki Sensei   Morning Weapon Class         Inegaki Sensei: techniques      Evening Training
video1_150x75.jpg       video2_150x75.jpg       video3_150x75.jpg       video4_150x75.jpg

Kurt Bartholet:     Seminar in Amman, Jordan 2011
Bartholet-Art-of-Aikido-Video_690x75.jpg

Christian Tissier:     Seminar Aikido Zürich 2010
Tissier-AikidoZH2010-Video_690x75.jpg

Christian Tissier:     Kerenzerberg Yokomen-uchi Studie 2010
Tissier-Kerenzerberg2010-Video_690x75.jpg

Kurt Bartholet:     Seminar in Damascus, Syria 2008
Bartholet-Art-of-Aikido-Video_690x75.jpg

Kurt Bartholet:     The Art of Aikido 1999
Bartholet-Art-of-Aikido-Video_690x75.jpg

Kurt Bartholet:     Bukiwaza Godan Prüfungen 1996
Bartholet-Bukiwaza-Video_690x75.jpg